Klockan

Vad är klockan? =What time is it?      Klockan är... = It is ...

På svenska säger vi "halv" som betyder halv före någonting

Exampel: 5.30 = halv sex     11.30 = halv tolv

Öva klockan här. Välj svenska, vokabulär, bilder, 1.

över = past      före= to      halv = half (to)      kvart = quarter