Svenska i Sverige (Rikssvenska) vs Finlandssvenska

Dessa två svenska dialekter är tämligen olika, och ska inte förväxlas med den ”brytning” som infödda finländare kan ha när de talar svenska.

Rikssvenskan och finlandssvenskan accent skiljer sig åt en hel del, men främst på intonationen av orden och i melodin. Många idiom och talesätt är märkbart annorlunda men det finns även en del grammatikskillnader.

Skillnaden kan förenklat förklaras genom att finlandssvenskan har en melodin mer likt det finska språket och att varje bokstav i orden uttalas.

En del elever i svenska kan tycka att uttala varje bokstav i orden gör det lättare att sig svenska genom finlandssvenskan.