Om Finland

Här kan du hitta användbar information om vad du behöver veta innan du flyttar till Finland, information om Finland och kulturen, samt länkar till olika samfund, statliga myndigheter och andra byråer, dessutom kontaktinformation till potentiella arbetsgivare.

Information om vart du bör vända dig om du behöver en tolk, om du behöver få dokument översatta till en arbetsgivare eller en statlig myndighet samt annan relevant information.