Language on the move - Språk på språng

     



Partners: Litauen (koordinator), Danmark, Sverige, Estland, Finland

Ett NordPlus Horizontal finansierat projekt 2008-2010

Det huvudsakliga syftet med projektet var att nå personer som använder kollektivtrafik att resa till Baltikum och de nordiska länderna för att arbeta, studera eller för andra ändamål, och hjälpa dem att inse vikten av att lära sig språket i destinationslandet, acceptera normer för hövlighet och hur de skall bete sig när de besöker  ett annat land.
Se slutprodukten av projektet: en DVD och ladda ner frasen-boken här.