Etikett - respekt - privatliv

När du möter en äldre klient / patient måste du visa respekt, speciellt i början, använd formatet herr, fru, fröken och namn i din kommunikation. När vårdförbindelserna utvecklas, är det möjligt att klienten / patienten vill byta till du-form och förnamn. Personalen känner ofta kunderna väl och har redan skaffat sig en mer informell relation.

När du går på hembesök hos en äldre klient / patient, visa respekt genom att ta av dig skorna och även din hatt eller keps När du hälsar på en kund, ta hennes hand och se henne i ögonen. Presentera dig själv. Hemmet är den äldre kunden / patientens personliga område, vilket innebär att du behöver tillstånd för att gå in på detta territorium.

Under vårdnad av äldre människor som behöver hjälp med sin personliga hygien, är det ofta nödvändigt att gå in i patientens intima område. Du kan visa lyhördhet, genom att alltid förbereda och berätta för din patient / klient om vad du håller på att göra.