Språkkurser 

Det finns många olika sätt att studera språk.

Skräddarsydda språkkurser för bolag
erbjuder språktest före kursen, kurser baserade på vokabulären som man använder på arbetsplatsen samt en skriftlig rapport i slutet av kursen. 

Öppna kurser finns på Vuxenutbildningscentrumen och sommaruniversiteten.

Specialkurser ges av både privata och statliga instanser.