Finland - en stabil välfärdsstat

Finland ligger i norra Europa och delar landsgränser med Sverige, Norge och Ryssland. Åland ligger mellan Finland och Sverige och har ett speciellt självständighetsarrangemang medan de fortfarande faller under finsk suveränitet.

  • Huvudstaden är Helsingfors, med ungefär 1 million invånare i regionen.
  • En befolkning som består av ca 5.3 millioner människor.
  • Medlemmar i EU sedan första januari, 1995
  • Valutan är € Euro 

Finland är en parlamentarisk republik ledd av ett flerpartisystem. Den lagstiftande makten ligger hos riksdagen och den yttersta verkställande makten ligger hos presidenten i samarbete med en regering som har riksdagens stöd. Enkammarriksdagen har 200 platser till vilka representanter blir valda vart fjärde år, genom direkt val. Presidenten blir vald genom direkt val vart sjätte år, med en gräns på 2 mandatperioder.

Finland är ett välfärdsland med syfte att säkra dess invånare lika möjligheter till ett gott liv och den mest effektiva användningen av sina resurser. Ett stort antal tjänster finns tillgängliga från staten och kommunerna, till exempel, hälsovård, utbildning, barndagvård, tjänster för äldre och grundläggande stöd för arbetslösa. Medborgarna kan nyttja dessa tjänster genom hela sina liv.