Vokabulär

Här kan du hitta basordförråd med länkar till övningarna. Gloslistor och pappersversioner av vokabulären kan 
laddas ner från material / nedladdningar.

Du kan öva ditt allmänna ordförråd samt hälsorelaterad vokabulär här. Välj typ av övning, ämne och nivå.

Vokabulärövningar
Bildövningar
Hörförståelseövningar
Textförståelseövningar
Korsord där du kan skriva ut dina korsord
Hänga gubben
Äldreomsorg- interaktivt spel