Svenska on-linekursen - Vårdsvenska  

 I detta avsnitt finner du relevant information om svensk grammatik, uttal, on-line vokabulär och grammatiska övningar så väl som läsförståelse och diktamensövningar.

Ett litet lexikon finns för att hjälpa dig översätta ord på svenska, engelska och finska. 

Bildövningar för att lättare komma ihåg ord och "hänga gubben" för att träna stavning av ord. 

Övningarna delas in i kategorierna 1-5, där 1 är enklast och 5 är svårast.