"Nordiskt nätverk för ökat inflytande för invandrarkvinnor utan tidigare utbildningserfarenhet"

Partners: Litauen, Sverige (koordinator), Norge, Finland
Ett Nordplus finansierat projekt, 2010-2012

Målet med projektet var att bilda ett nordiskt nätverk som bestod av yrkesutbildningsorganisationer, organisationer för vuxenutbildning, Icke statliga organisationer som arbetar med integration och jämställdhet, socialkontor och arbetsförmedlingar med målet att utbyta erfarenheter och kunskap för att utarbeta strategier för att hjälpa invandrarkvinnor utan särskild utbildning  att komma in i yrkesutbildningssystemet i de deltagande länderna. Medlemmarna av de ovan nämnda i nätverket har forskat och skrivit en rapport om strategi som bygger på metoder inom ”Liberal Adult Education” som den mest flexibla form av utbildning för en "mjukstart” med hänsyn till behoven hos målgruppen. Du kan ladda ner rapporten här.