Material

Länkar

Länkarna innehåller tre områden, anställning, länkar för sjukvårdspersonal och länkar för pensionärer. 

Inom anställningssektorn kan du finna statliga och privata företag som kan hjälpa dig med ditt visum, anställning med mera. Du kan titta igenom de olika äldrevårdsinstitutionerna och sjukhusen samt deras kontaktinformation.

Länkar för sjukvårdspersonal innehåller information om olika kurser som du kan delta i, alla de finska ambassaderna i världen som du kan ansöka om ett visum på, det du behöver veta när du flyttar till Finland samt länkar till svensk media i Finland.

Nedladdningsbart

I materialområdet, under nedladdningsbart, finns bilder och fotografier som används i alla de olika övningarna, samt olika formulär som används när du vänder dig till statliga myndigheter, både för pensionärer och för eget bruk. Formulären finns på svenska och engelska.

Under generell information kan du hitta broschyrer och information på olika språk om hur det är att arbeta i Finland.

Nyheter och pressinformation innehåller artiklar skrivna om "Projektet Vårdsvenska" översatta till olika språk.