Nekande satser

Nekande och negativa uttryck spelar en viktig roll i svenskam, och de är rätt lätta att lära sig. Lägg till ordet   "inte".Om ordföljden är rak (substantiv, pronomen + verb), ska "inte" läggas till efter det böjda verbet.  I sammansatta tempusformer sätts  "inte" mellan hjälpverbet och det egentliga verbet. 
 
Exampel: 
Jag studerar svenska. (I am studying Swedish)
Jag studerar inte svenska. ( I am not studying Swedish)
Jag har inte studerat svenska. (I have not studied Swedish)
 
Om ordföljden är omvänd, (verb + substantiv / pronomen) som till exempel i en fråga, sätts "inte" efter substantivet.
 
Gör han det? (Is he doing that?)
Gör han inte det? (Isn't he doing that?)
Har han inte gjort det? (Has he not done that?)

Du kan öva nekande satser här. Välj svenska, adverb, bilder, nivå 1. Se på bilderna och välj det rätta svaret.