Interjektioner!!!


En interjektion är ett oböjligt ord som egentligen kan ses som en självständig sats.Man skriver alltid ett utropstecken efter ordet. Interjektioner är utropsord,

Exempel: Aj!, Oh!, Usch!,Tjoho! Pang! Fasiken! Suck!

Svarsord som ja, jo och nej samt hälsnings- och avskedsordord som hej och adjö och ord vars yttrande innebär utförandet av en handling, till exempel tack! och grattis! räknas också till interjektionerna. 
 
Det finns även ljudhärmande interjektioner som pang! och plask!  Till dem hör också ord som härmar djurs läten, till exempel mjau, muuu, kvack, voff och murr.
 
Ord från andra ordklasser kan sättas ihop så att de tillsammans fungerar som interjektioner.

Exempel: Milda makter!, Sjutton också! 
Dessa ordgrupper kallas sekundära interjektioner.