Verb

De svenska verben har tre kategorier, regelbundna, oregelbundna och starka verb.

De svenska verben har rätt många former, men de, liksom i engelskan, skapas med hjälp av hjälpverb. (På svenska ändrar man inte verbformen enligt pronomen)

Vi använder:

Infinitiv;

Att arbeta (to work), att läsa (to read), att sköta (to take care of)

Presens;

jag arbetar (I work), jag läser(I read), jag sköter(I take care of)

Preteritum (Imperfect Aspekt);

jag arbetade (I worked), jag läste(I read), jag skötte (I took care of)

Supinum (Perfect Aspekt);

jag har arbetat (I have worked), jag har läst (I have read), jag har skött (I have taken care of)

Particip (vilka ändras an efter artiklarna en och ett samt om det är fråga om pluralform.)

hon är överarbetad (she is overworked), de är överarbetade (they are overworked)

boken är läst (the book is read), böckerna är lästa (the books are read)

saken är skött (it is taken care of), sakerna är skötta (the things are taken care of)

Futurum (Futurum Simplex) = ska, skulle

Jag ska arbeta här (I will work here), Jag ska läsa en bok (I will read a book), jag ska sköta om henne (I will take care of her)