Sjukvård/ medicinska program 

Här kan du hitta program som erbjuder kurser inom den medicinska sektorn.

I Vasa: Novia: Degree programme in nursing
I Kuopio: 
Master's Degree Programme in Health Promotion in Nursing Science
I Kemi:
Yrkeshögskolan : Degree programme in nursing
I Seinäjoki:
Degree programme in nursing
I Helsingfors:
Arcada (på engelska)
I Helsingfors:
Yrkeshögskolan Diaconia: Degree programme in nursing
I Helsingfors:
Metropolia (engelska)
I Jyväskylä: 
Degree Program in nursing (engelska)
På Åland: 
Ålands yrkeshögskola