Pronomen

Personliga pronomen ersätter substantiv.
Svenskan har två vanliga kasusformer; nominativ (subjektsform) och ackusativ (=objektsform). Genitiv finns också i tredje person
 Subjektsform Objektsform 

Numerus
Singular Plural Singular Plural 
Första personjagvimigoss
Andra persondunidiger
Tredje personhan, hon, den, det, man  de honom, henne, den, det, endem 

Exampel: 
Jag måste skynda mig till tåget. (I have to hurry to the train)
Han väntar inte på mig. (He's not waiting for me)
Anna måste skynda sig till skolan. (Anna has to hurry to school)
De väntar inte på henne. (They will not wait for her)

Possessiva pronomen uttrycker tillhörighet och böjs efter genus och numerus (en, ett och plural)

   en ord ett ord plural
jag min  mitt  mina 
du dindittdina
hanhanssinsittsina
honhennessinsittsina
den/detdesssinsittsina
vi vårvårtvåra
ni erertera
dederassinsittsina
manenssinsittsina

Exampel: 
en bok - min bok - mina böcker
ett barn - mitt barn - mina barn
två vänner - mina vänner - hans vänner

Jag måste gå ut med min hund. (I have to walk my dog)
Du måste bada din patient. (You have to bathe your patient)
Hon besöker sin vän. (She's visiting her friend)
Hon tvättar sina kläder. (She is laundering her clothes)
Hans vän besöker honom ofta. (His friend visits him often)

Reflexiva prononomen används för att istället för ett substantiv visa att personen som utförde handlingen även var utsatt för den.

Reflexiva pronomen används då man kommunicerar i tredje person.
I svenskan har vi endast ett reflexivt pronomen "sig" (oneself)

Exampel:

Han kammar sig = He is combing (himself) his hair.
Hon speglar sig = She is looking at herself in the mirror.
Katten tvättar sig = The cat is washing itself.

Ett relativt pronomen är en inledning av en bisats.
Det vanligaste relativa pronomet är ordet "som" (in this case meaning that, whose or which). "Som" kan inte böjas.
Vilken, vilket, vilka = som

Exampel:
En röd mugg = en mugg som är röd (a red mug= a mug that is red)
En besvärlig patient = en patient som är besvärlig (a bothersom patient = a patient who is bothersome)
Ett jobbigt schema = ett schema som är jobbigt (a tiring schedule= a time schedule that is tiring)
Ett gråtande barn = ett barn som gråter (a crying child= a child that is crying)

Exampel: 
Jag har en syster som heter Petra. (I have a sister whose name is Petra)
Hon har en katt som heter Mitzi. (She has a cat whose name is Mitzi)

Vars är genitiv:
Exampel:
Anna arbetar på ett bolag vars VD jag inte känner. (Anna works at a company whose CEO I don't know)