Adverb och adverbial

Adverben fungerar som bestämningar av olika slag, ofta till verb ("Hon kör för fort"= she drives too fast) 
men också till adjektiv ("Hur dum får man vara? = how stupid can one be?") och satser ("Hon lyckades tydligen..."= She obvioulsy pulled it off").
 
Tidsadverbial är en satsdel som beskriver en tid för den i satsen uttryckta situationen. Det mest typiska är när någonting händer.

Exempel:
Hon åkte skridskor på kvällen. (She skated in the evening)
Läkaren tog en paus efter operationen. (The doctor took a paus after the operation)
De simmar varje dag. (They are swimming every day)

Exempel på satsadverbial:
möjligtviskanskeantagligen, lyckligtvisförhoppningsvis, alltsådessutomenligt

Sättsadverbial svarar på frågorna: Hur? På vilket sätt? Det beskriver hur någonting utförs.

Katten jamar tyst. Hur jamar katten? Tyst!

Rumsadverbial anger platsen för den uttryckta situationen eller också ofta adverbial som är förknippade med rörelse

Hon åkte skridskor på isen där på isen (She skated on the ice)
Jorden kretsar runt solen (Earth is rotating around the sun)