Finsk kultur

Den finska kulturen är mycket lika kulturen i de andra nordiska länderna, men innehåller vissa drag som är specifika för finländarna (till exempel många bastutraditioner). Det finska kulturarvet är en blandning av västländska kristna och äldre hedniska traditioner och kultur. Den största minoriteten i Finland är finlandssvenskarna, romerna samt samerna i norr, och dessa grupper har i hög grad sina egna övertygelser och kutymer. Nedan presenteras några intressanta inslag i den finska kulturen.

Namnsdagar

Familjestrukturen

Traditioner och allmänna helgdagar i Finland

Kultur i hälsovården

Matkulturen