Svenska för nybörjare


En "realtid" blogg om en elev som lär sig svenska från början. Eleven började sin "svenska för nybörjare" kurs i 
april 2011. Du kan följa hans framsteg i denna blogg där studenten skriver kommentarer om undervisningen, 
vad han lärt sig och om det använda materialet. Läraren fyller även i kommentarer under hela kursen. 
Allt material som används under kursen finns att hämta i materialdelen av bloggen. Detta är en utmärkt webbsida med mer information för personer som studerar på egen hand och vill veta hur privatundervisning kan vara när man lär sig svenska. Bloggen är skriven på engelska.

http://blog.learnwell.fi/