Passiv

S-passiv används ofta när man har ett passivt "interessant subject".Det är alltså mer intressant att veta att  
" Medicinen ska hämtas " (The medicine will be picked up) än vem som ska hämta den.

Om du aktiverar satsen ovan blir den "Man/de ska hämta medicinen" (They will pick up the medicine)

"av"

Om det aktiva subjektet är intressant, kan man säga det efter prepositionen "av".

Exempel: Patienten uppvaktades av sina vänner på sjukhuset ( The patient was courted by her friends at the hospital)
 

Några andra exempel:

Utställningen öppnas nästa måndag. (The exhibition will open next Monday)
Sjukhuset renoverades i januari. (The hospital was renovated in January)
Hur uttalas din systers namn? (How is your sister's name pronunced?)
Cigaretten tändes av patienten. (The cigarette was lit by the patient.)
Receptet var skrivet av läkaren. (The prescription was written by the physician.)

S-passiv görs genom att tillsätta -s efter det böjda verbet. (några undantag finns)

infinitiv presenspreteritumsupinum
 
  
-s(ar) - as-s -s
-s(er) - s-s-s
-s(r) - s-s-s

Exempel:
infinitivpresenspreteritumsupinum
ses ses sågs setts
beställasbeställsbeställdesbeställts
öppnasöppnasöppnadesöppnats
läsasläseslästeslästs

    

Passiv form - perfect particip

Perfect particip är en verbform men används ofta som ett adjektiv.

Adjektiv såsom intresserad (interested), född (born), förälskad (in love), välkommen (welcome)är gjorda av verben i perfekt particip att intressera (to interest), att föda (to give birth), att förälska sig ( to fall in love) och att komma (to come)

Du kan också göra passiva satser genom att använda hjälpverben  "vara" ( to be) eller " bli" ( to become) + perfect particip av huvudverbet.


Exempel:
Medicinen blir hämtad.
Sjukhuset ska renoveras.
Receptet är skriven av läkaren.