Uttal 

Här finner du information om hur svenska uttalas i Finland.

Svenska Litteratursällskapet har gjort en webbsida med ljudfiler med folk i de olika svensktalande delarna. 

Du kan välja mellan män eller kvinnor, yngre eller äldre och lyssna till de olika svenska dialekter som talas på olika ställen i Finland medan du kan följa dessa i avskriften på samma gång.

För att lyssna på uttalet av ord kan du klicka på de blåa understräckade orden.