Fraser som kan användas i CV:n

Som en allmän vägledande princip, var inte blyg. Var djärv och vara
stolt över vem du är och vad du kan göra ..

Använd starka proffsiga fraser för att beskriva din personlighet,
kompetens, erfarenhet och prestationer. Fråga dig själv, på vilket
sätt gör jag mitt arbete? Vad är mitt sätt att tänka? Vilka är mina
syften och mål? Vad har jag redan uppnått? Vart vill jag komma?

För varje påstående som du använder, fråga dig själv frågan som
intervjuaren kan fråga: "... Ditt CV säger att du är ... - Kan du ge
mig ett exempel på detta i din arbetslivserfarenhet... SFörsök komma
på bra svar som ger bevis på din kompetens och bevis på beskrivningen
av dig själv i ditt CV.

Använd ord som bra, mycket, mycket bra, hög, stora, energisk, aktiv
och tolerant.

Nedan finner du en mer komplett lista över fraser som kan hjälpa dig
att skapa en positiv och omedelbar effekt. Det är dock viktigt att
inkludera din egna exempel för att göra dessa allmänna fraser mer
effektiva.

Användbara fraser för att beskriva din skicklighet

beslutsam och bestämd

företagsam och proaktiv

tillförlitlig och pålitlig

god strategisk uppfattning och vision

resultatinriktad, logisk och metodisk

självgående och självständig

detaljerad och noggrann

hög integritet, noggrann och samvetsgrann

goda sociala färdigheter

duktig lagspelare

söker och finner lösningar på utmaningar

tolerant och förstående

sund planerings- och organisatoions förmåga

känslig och  tålamodig med god social och kommunikativ kompetens

hög integritet och ärlig

tekniskt kompetent / kvalificerad (i xx)

energisk och med positiv inställning

lugn, pålitlig och tillförlitlig med att uppnå mål

välartikulerad, självsäker och övertygande lagledare

tillförlitlig och pålitlig med att stödja och möjliggör lagarbete

entusiastisk och beslusamhet i att lyckas

noggrann och pålitlig

utmärkta organisatoriska färdigheter

god människokännedom

kreativ och innovativ

aktiv och dynamisk syn på arbetet

underlättande projektledning

uppgiftsorienterad

god social och kommunikativ fömåga

kan arbeta noggrant och effektivt under press

Nyttiga fraser att börja dina meningar med

Motiverad och entusiastisk ...

Deltagit i. ..

Assisterade med. ..

Arbetade med ...

Utvecklade ...

Organiserade ...

Övervakade/Ledde ...

Utvecklat expertis inom. ..

Omfattande praktisk erfarenhet inom. ..

XX års erfarenhet inom. ..

Tjänstgjorde som ...

Övervakade produktionen av ...

Arbetade som ...

Arbetade med ...

framgångsrik i / inom ...

Lyckades med/Var framgångsrik med

Ansvarade för ...

Etablerade...
Skapade/började/startade ...

Coachade/tränade ...

Tilltalade...