Det svenska alfabetet

Lyssna genom att klicka på bokstäverna eller orden.

1.

A - a

anatomi 

16.

P - p

piller

2.

B - b

blod

17.

Q - q

Quintus 

3.

C - c

certifierad

18.

R - r

röntgen

4.

D - d

demografi

19.

S - s

sjukhus

5.

E - e

ergoterapeut

20.

T - t

trauma

6.

F - f

finger

21.

U - u

undernäring

7.

G - g

gips

22.

V - v

vaccination

8.

H - h

hud

23.

W - w

Walter

9.

I - i

infektion

24.

X - x

xylofon

10.

J - j

jul

25.

Y - y

yngre

11.

K - k

klinik

26.

Z - z

zink

12.

L - l

ledstång

27.

Å - å

ålderdom

13.

M - m

medicin

28.

Ä - ä

ärftlig

14.

N - n

näring

29.

Ö - ö

ödem

15.

O - o

ortos