Att arbeta i Finland 

Utländska medborgare som vill arbeta i Finland behöver ett uppehållstillstånd för arbetstagare. 

Du kan ansöka om ett uppehållstillstånd för arbetstagare om du har erbjudits anställning i Finland. 

Ansökan om första tillståndet skall före inresan i Finland vid Finlands ambassad (se länksektionen för Finlands ambassader utomlands) i sökandens ursprungsland, Information om ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare finns på webbplatsen för Finska immigrationsverket.

När du ansöker om uppehållstillstånd för arbetstagare bifogar du tillägget till ansökan om uppehållstillstånd för arbetstagare, det fylls i och undertecknas av arbetsgivaren. Om förhandsbeskedet från Arbetsförmedlingen är positivt, kan det finska Migrationsverket förse den anställde med ett uppehållstillstånd.

Ansökningar om utökat uppehållstillstånd för arbetstagare i Finland handhas av den lokala polisen.

Ansökan om uppehållstillstånd på Engelska

Ansökan om uppehållstillstånd för en icke-EU anställd på Engelska

Ansökan om uppehållstillstånd på svenska

Ansökan om uppehållstillstånd för personer utanför EU på svenska

Ansökan om uppehållstillstånd på finska

Ansökan om uppehållstillstånd för personer utanför EU på finska