Substantiv och artiklar

Artiklar och bestämd form

Den bestämda formen i svenskan är ett suffix, medan den obestämda artikeln, en eller ett) (also meaning one=1) är ett separat ord före substantivet.

 
Nästan 80% av substantiven är "en" ord, resten är "ett" ord eller oräkneliga (mängder av någonting) och inte pluralbildande.

  • "en" ord som slutar med  -A = plural form +OR men lämna bort A

  • "en" ord som är korta,  1-2 stavelser eller som slutar med  -ing = plural form +AR
  • "en" ord som är "långa", 2+ stavelser eller internationella = plural form +ER
  • "ett" ord som slutar på konsonant= plural form: ingen förändring
  • "ett" ord som slutar på vokal = plural form +N
  • -N ändelse för "en" words och -T ändelser för "ett" ord i bestämd singulär form
  • -NA ändelse i bestämd pluralform 
     

En stol ( a chair) , stolen (the chair), stolar (chairs), stolarna (the chairs)

En telefon (a telephone), telefonen (the telephone), telefoner (telephones), telefonerna (the phones)

En blomma (a flower) blomman (the flower), blommor (flowers), blommorna (the flowers)

Ett bord (a table), bordet (the table) , bord (tables), borden (the tables)

Ett piano (a piano), pianot (the piano), pianon (the pianos), pianona (the pianos)

Exempel på oräkneliga ord:

Mat (food), luft (air), ost (cheese), vatten (water), mjölk (milk), kaffe (coffee), te (tea), vin (wine), socker (sugar), pengar (money)

Några undantag:
en ros - flera rosor
 

Practice your nouns here , Choose the category nouns and the degree of difficulty.