business_mail - affärskorrespondens per e-post

           
Ett EU finansierat projekt inom Leonardo Da Vinci 2010-2012
Partners: Finland, Italien (koordinator), Tyskland, Bulgarien

Projektet business_mail tillgodoser behoven av marknadsförare / försäljare på små- och medelstora företag (SMF) som har eller vill etablera affärskontakter med utländska partner. Anställda som ansvarar för affärskommunikation i småföretag har vanligtvis inte tillräckliga kunskaper när det gäller praktiska kunskaper i ett främmande språk eller den interkulturell kompetens som behövs för att upprätta och upprätthålla affärskontakter. Mycket få av dessa företag har råd att anställa professionell import / export personal, i de flesta fall är dessa uppgifter gjorda av personal som inte har adekvat utbildning. Språkskolor erbjuder mestadels allmänna kurser i främmande språk, skräddarsydda kurser för företag är få, dyra och oftast otillgängliga för personalen från SMF:s:  och de kurser som anordnas på arbetsplatsen brukar vara på större företag. Ett fullspäckat schema i småföretag utesluter vanligtvis personalen från att delta i skolning på arbetsplatsen eller i språkskolor, eftersom kurserna kräver regelbunden närvaro under en längre period.

business_mail projektet är ett projekt där lärare, utbildare och e-learning experter i främmande språk, interkulturell / kommunikationsförmåga utvecklar lämpliga åtgärder och metoder för att lösa ovanstående situation genom:

- Att inrätta en e-learning plattform för konstruktion och leverans av utländska språkkurser ör affärssammanhang
- Att utforma en uppsättning online-moduler för undervisning i främmande affäresspråk-och kommunikationsfärdigheter genom att besvara de identifierade kommunikationsproblemen av målgruppen
- Leverans av en pilot-on-line kurs i engelsk affärskorrespondens till en grupp av anställda i SMF bolag representeras av alla partnerländer.

Slutprodukten av projektet kommer att bli en validerad on-line kurs i engelsk affärskorrespondens och täcker de egentliga kommunikationsproblemen inom import / export bolag.business_mail webbsidan