Konversationskurs i Svenska - diskussioner runt temat: Hälso-sjukvård för äldre

Vad är en konversationskurs?


En konversationskurs är en ämnesbaserad kurs i Svenska som syftar till att öka ditt språkliga självförtroende.
Kursen erbjuder teman fokuserade runt äldrevård, till exempel:

Äldreboende
Matservice
Seniorboende
Rehabilitering
Demens och andra sjukdomar
Behandlingar och terapi
Betydelsen av familj och släkt
Motion
Religion
Studier
Hobbyer
Hemtjänst
Mat och allergier
Funktionshinder och hjälpmedel
Gemenskap
Bidrag och stöd samt mycket mer.

Du får en bekräftelse på att du deltar i kursen och ytterligare information om kursens innehåll.

När du avslutat on-line testet med 10 nivåer kan du registrera dig för en veckas intensivkurs i konversationssvenska. Kursen hålls i Helsingfors, Finland I Learnwells utrymmen från måndag till fredag 9:00 till 16.00. Bifoga ditt certifikat på avslutad kurs, som du automatiskt mottar när du avslutat de 10 nivåerna korrekt och skicka med en skannad kopia av ditt omvårdnadsintyg och skicka det via   

För vidare information, var vänlig kontakta

Learnwell Oy

Veronica Gelfgren
veronica@learnwell.fi
+358 50 531 1453

Nästa kurs hålls i Helsingfors:

18-22.6.2012