Frågeord

 Vad = what

Vem = who

Vems= whose

Var = where

Vilken, vilket, vilka = which

När = when

Hur = how

Hurdan = what kind

Varför = why

Varifrån= from where

Vart = where to

Hur mycket = how much

Hur länge = how long

Öva frågor på svenska här