Imperativ

 
Den imperativa formen används då man ger order. Den enda oregelbundna formen här är verbet ”vara” vars imperativform är ”var” (be, was).

Använd verbets stamform.

Att vara. Var tyst! = Be quiet!

Att hjälpa. Hjälp mig! = Help me!
Att sova. Sov gott! = Sleep well!
Att komma. Kom hit! = Come here!
Att sitta. Sitt ner! = Sit down!
Att lägga. Lägg ner boken nu! = Put the book down now!
 
Några undantag:
 
Att städa. Städa ditt rum! =Clean your room!
Att diska. Diska nu! = Do the dishes now!
Att bädda. Bädda din säng! = Make your bed!
Att ropa. Ropa på honom! = Call him (call out loud)!