Att ansöka om finskt medborgarskap

Du kan ansöka om finskt medborgarskap om du är över 18, har haft permanent uppehållstillstånd i Finland tillräckligt lång tid och fortfarande är bosatt i Finland. Legitimation krävs. Du måste också kunna presentera en plan för hur du och din familj har för avsikt att försörja er. Du behöver också ha kunskap om det finska eller svenska språket, svenskt eller finskt teckenspråk. Språkkunskaper kan bevisas vara tillräckliga genom at skaffa nivå 3 i Utbildningsstyrelsens språktest. 

Få medborgarskap kan förlängas om du har begått ett brott eller underlåtit att betala skatt eller böter. Information om dessa krav och deras praktiska tillämpning kan erhållas från det finska Migrationsverket.

 

Det finska migrationsverket tillhandahåller blanketter för ansökan om uppehållstillstånd och dessa finns tillgängliga via  Migrationspolisen. Ansökan måste lämnas in till polisen personligen. Legitimation krävs. Ansökningar om medborgarskap är föremål för en avgift. Avgiften betalas i förväg, i samband med att ansökan lämnades in.

 

Ansökan om uppehållstillstånd på engelska

Ansökan om uppehållstillstånd på svenska

Ansökan om uppehållstillstånd på finska