Segundas Lenguas y Nuevas Tecnologías

     

Ett EU finansierat projekt inom Leonardo Da Vinci 2011-2013
Partners: Finland, Italien, Spainen (koordinator), Romänien, Lettland

Segundas Lingvas y Nuevas Tecnologías (SLNT) är ett internationellt projekt inom utbildningsområdet med deltagare från Spanien, Italien, Rumänien, Lettland och Finland. Projektet fokuserar på undervisning i ett främmande språk, Dess främsta mål är att anpassa den europeiska portföljen av språk till den undervisningsmiljö som finns i de formella utbildningssammanhangen.

Målen för projektet är:
• att komma upp med ett innovativt sätt att arbeta inom undervisning av främmande språk
att ge lärare en pedagogisk bas av material
• att förbereda material anpassade till elevernas bakgrund
• att bidra till kulturberikande genom att underlätta inlärning av främmande språk.
• främja dialog mellan kulturer
• att underlätta användningen av ny teknik speciellt anpassade för invandrargrupper
• att göra det lättare att lära sig ett främmande och på samma gång integrera personlig, social och kulturell utveckling
• skapa arbetsförmedling genom motivation och rådgivning gällande svårigheter på arbetsmarknaden
• främja genomförandet av framtida samarbetsprojekt mellan de olika institutionerna som samarbetar i detta projekt.

SLNT Projektet behandlar tvär-kulturella problem och syftar till att ge vuxna invandrare kännedom om att det är fullt möjligt att lära sig ett andra språk, samt motverka social isolering genom att skapa virtuellt lärande, främja integration, social utveckling och sysselsättning.