Familjestrukturen 

Det finska familjelivet är vanligtvis inriktat på kärnfamiljen i stället för storfamiljen. Det genomsnittliga antalet barn är 1,8. Se ett exempel på ett släktträd.

Fram till andra världskriget var män arbetarna och kvinnor var kvar i hemmet för att vårda barn men sedan dess har könsrollerna förändrats.

Idag är både män och kvinnor två-inkomsttagare. Välfärdssystemet tillåter generös föräldraledighet med inkomstrelaterade förmåner. Finska föräldrar har möjlighet, och har rätt att ta delvis eller total föräldraledighet. En majoritet av mödrarna väljer att ta ut ett års mammaledighet, men föräldrarna har rätt att ta ut extra föräldraledighet i ytterligare två år.

Unga vuxna söker självständighet tidigt och normalt flyttar de från föräldrahemmet runt tjugo års ålder. Kvinnor tenderar att lämna familjens hem tidigare i strävan efter utbildning. Männen stannar i hemmet längre beroende på militärtjänsten.