Verbit

Ruotsin verbit jakautuvat kolmeen kategoriaan: säännölliset, epäsäännölliset ja vahvat verbit.

Ruotsin kielessä verbeillä on monta aikamuotoa. Nämä luodaan kuitenkin apuverbien avulla, kuten englannin kielessä. (Ruotsin kielessä emme muuta verbiä kieliopillisen persoonan mukaan.)

Käyttämämme aikamuodot: 

Infinitiivi:

Att arbeta (työskennellä), att läsa (lukea), att sköta (hoitaa)

Preesens:

jag arbetar (työskentelen), jag läser (luen), jag sköter (hoidan)

Imperfekti:

jag arbetade (työskentelin), jag läste (luin), jag skötte (hoidin)

Perfekti:

jag har arbetat (olen työskennellyt), jag har läst (olen lukenut), jag har skött (olen hoitanut)

Partisiipin perfekti (joka muuttuu en- ja ett-artikkelien sekä monikon mukaan)

boken är läst (kirja on luettu), böckerna är lästa (kirjat on luettu)

saken är skött (asia on hoidettu), sakerna är skötta (asiat on hoidettu)

Futuuri (Futurum Simplex) = ska, skulle

Jag ska arbeta här (työskentelen täällä/tulen työskentelemään täällä), Jag ska läsa en bok (luen kirjan/tulen lukemaan kirjan), jag ska sköta om henne (pidän huolta hänestä/tulen pitämään huolta hänestä)