Ruotsinruotsalaiset vs suomenruotsalaiset

Nämä kaksi ruotsin kielen "aksenttia" eroavat melkoisesti toisistaan, eikä niitä pidä sekoittaa suomenkielisten suomalaisten aksenttiin heidän puhuessaan ruotsia.

Ruotsissa ruotsia äidinkielenään puhuvien ja suomenruotsalaisten aksentit eroavat tosisistaan paljon, mutta pääasiassa kyse on eroavaisuuksista intonaatiossa ja lauseiden melodiassa. Monet idiomit ja sanonnat eroavat myös huomattavasti, ja joitakin kielioppieroja esiintyy myös.

Yksinkertaisena selityksenä eroavaisuuksille voidaan pitää sitä, että suomenruotsalaiset ovat omaksuneet suomen kielen melodian sekä kielessä esiintyvän tavan ääntää jokainen kirjain.

Tämän vuoksi jotkut oppilaat saattavat pitää ruotsin opiskelua ruotsinsuomalaisen aksentin kautta jonkin verran helpompana.