Segundas Lenguas y Nuevas Tecnologías

     

EU-tuella toteutettu Leonardo Da Vinci-projekti 2011-2013
Kumppanit: Suomi, Italia, Espanja (koordinaattori), Romania, Latvia

Segundas Lenguas y Nuevas Tecnologías (SLNT) on kansainvälinen koulutusalan projekti, jonka yhteistyökumppanit tulevat Espanjasta, Italiasta, Romaniasta, Latviasta ja Suomesta. Projekti keskittyy vieraan kielen opetukseen, ja sen päätavoitteena on laatia Eurooppalaisen kielisalkun kaltainen järjestelmä sovellettuna vieraan kielen opetukseen muodollisessa ympäristössä. Projektin tavoitteet ovat siis:

• luoda innovatiivinen tapa työskennellä vieraan kielen opetuksen parissa
• tarjota opettajille pohja opetusta varten
• laatia oppilaiden tarpeisiin räätälöityä materiaalia
parantaa kulttuuririkkautta helpottamalla vieraiden kielten oppimista
• edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua
parantaa maahanmuuttajien mahdollisuuksia uuden teknologian käyttöön
parantaa vieraan kielen oppimista henkilökohtaisen, sosiaalisen ja kulttuurisen kehityksen integraatiokeinona
avustaa työnsaannissa: motivoida ja neuvoa työmarkkinoiden aallokossa
• edistää tulevien yhteistyöprojektien toteutusta projektissa mukana olevien instituuttien kesken
 
SLNT-projekti keskittyy monikulttuuristen ongelmien kohtamiseen ja pyrkii vakuuttamaan aikuiset maahanmuuttajat siitä, että toisen kielen oppiminen on täysin mahdollista, sekä ehkäistä ryhmän sosiaalista syrjäytymistä luomalla yhteisön, edistämällä integraatiota, sosiaalisuutta ja työllistymistä.