Perherakenne 

Suomalainen perhe-elämä keskittyy yleensä ydinperheeseen, ei niinkään koko sukuun. Keskimääräinen lapsiluku on 1,8. Katso esimerkki sukupuusta.

Toiseen maailmansotaan asti miehet kävivät palkkatöissä ja naiset hoitivat kotia ja lapsia, mutta sen jälkeen sukupuoliroolit alkoivat muuttua.

Nykyään sekä miehet että naiset käyvät töissä. Hyvinvointiyhteiskunta mahdollistaa pitkät palkalliset vanhempainvapaat. Suomalaisilla vanhemmilla on mahdollisuus ja halua käyttää osittainen tai kokonainen äitiys-/isyysloma. Suurin osa äideistä haluaa pitää vuoden pituisen vapaan, mutta vanhemmat voivat ottaa lisäksi kahden vuoden vanhempainvapaan.

Nuoret aikuiset itsenäistyvät aikaisin ja yleensä muuttavat vanhempiensa luota noin 20-vuotiaina. Tytöillä on taipumus lähteä kotoa aikaisemmin opiskelun vuoksi. Pojat ovat kotona pidempään asevelvollisuuden takia.