Suomi – vakaa hyvinvointivaltio

Suomi sijaitsee Pohjois-Euroopassa ja sillä on yhteinen maaraja Ruotsin, Norjan ja Venäjän kanssa. Ahvenanmaalla, joka sijaitsee Suomen ja Ruotsin välisellä merialueella, on itsehallinto osana Suomea.

  • Pääkaupunki on Helsinki, noin miljoonan asukkaan asuinpaikka lähikuntineen
  • Väkiluku on noin 5,3 miljoonaa
  • Liittyi EU:n jäseneksi 1.1.1995
  • Valuutta on Euro €

Suomi on parlamentaarinen tasavalta, jota hallitaan monipuoluejärjestelmällä. Lainsäädäntövalta on eduskunnalla ja ylin päätösvalta on presidentillä ja hallituksella, joka nauttii eduskunnan luottamusta. Yksikamarisessa eduskunnassa on 200 kansanedustajaa, jotka valitaan neljän vuoden välein suoralla vaalilla. Presidentti valitaan suoralla vaalilla kuuden vuoden välein korkeintaan kahdeksi kaudeksi.

Suomi on hyvinvointivaltio, jossa kaikille kansalaisille pyritään takaamaan yhtenäiset edellytykset hyvään elämään ja mahdollisimman tehokas voimavarojen käyttö. Suuren osan palveluista tuottavat valtio ja kunnat, esimerkiksi terveydenhuolto, koulutus, lasten hoito, vanhusten hoito ja työttömien perusturva. Nämä palvelut on taattu kansalaisille eliniäksi.