"Pohjoismainen verkosto vähäisen koulutustaustan omaavien maahanmuuttajanaisten tukemiseksi"


Kumppanit: Liettua, Ruotsi (koordinaattori), Norja, Suomi
NordPlus-tuella toteutettu projekti  2010-2012

Projektin tavoitteena on luoda pohjoismainen ammattikoulutusorganisaatioiden, aikuiskoulutusorganisaatioiden, sopeuttamisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon parissa työskentelevien kansalaisjärjestöjen, sosiaalitoimistojen ja julkisten työvoimakeskusten muodostama verkosto, joka kokemuksia ja tietoja jakamalla ja yhdistämällä kehittää strategian auttamaan vähäisen koulutustaustan omaavia maahanmuuttajanaisia pääsemään mukaan osallistujamaiden ammattikoulutusjärjestelmään. Verkoston jäsenet ovat laatineet strategiaraportin, joka perustuu vapaan sivistystyön metodologiaan joustavimpana opetusmuotona ja pehmeänä alkuna koulutukseen, kun otetaan huomioon kohderyhmän tarpeet. Voit ladata raportin tästä.