Suomen kansalaisuuden hakeminen

Suomen kansalaisuutta voit hakea, jos olet yli 18-vuotias, sinulla on ollut pysyvä oleskelulupa Suomessa riittävän pitkään ja asut edelleen Suomessa. Henkilöllisyys pitää pystyä todistamaan. Sinun täytyy myös esittää suunnitelma toimeentulon järjestämisestä sinulle ja perheellesi. Sinun on myös osattava suomen tai ruotsin kieltä tai viittomakieltä. Kielitaito voidaan todista riittäväksi suorittamalla Opetushallituksen kolmostason testi.

Kansalaisuuden saaminen voi viivästyä, jos olet syyllistynyt rikokseen tai laiminlyönyt veronmaksuja tai sakkoja. Maahanmuuttovirastosta saa näihin vaatimuksiin ja niiden käytännön järjestelyihin liittyvää tietoa.

Maahanmuuttovirasto tarjoaa kansalaisuushakemuslomakkeet, jotka ovat saatavilla  Ulkomaalaispoliisilta. Hakemus pitää toimittaa poliisille henkilökohtaisesti. Henkilöllisyys pitää pystyä todistamaan. Kansalaisuushakemus on maksullinen. Maksu voidaan suorittaa etukäteen hakemuksen jättämisen yhteydessä.

Kansalaisuushakemus Englanniksi

Kansalaisuushakemus Ruotsiksi

Kansalaisuushakemus Suomeksi