Passiivi

S-passiivia käytetään usein kun on kyseessä "mielenkiintoinen subjekti". On siis kiinnostavampaa, että "Medicinen ska hämtas" (Lääke haetaan kaupasta) kuin se, kuka sen hakee.

Jos ylläoleva lause muutetaan "aktiiviin", siitä tulee "Man/de ska hämta medicinen" (He hakevat lääkkeen).

"av"

Jos aktiivinen subjekti on mielenkiintoinen, se voidaan ilmaista käyttämällä "av"-prepositiota sen edessä.

Esimerkki: Patienten uppvaktades av sina vänner på sjukhuset (Potilaan ystävät tervehtivät häntä sairaalassa, tai sananmukaisesti potilasta tervehdittiin ystävien "toimesta")

Muutama lisäesimerkki:
Utställningen öppnas nästa måndag. (Näyttely avataan maanantaina.)
Sjukhuset renoverades i Januari. (Sairaala uudistetiin tammikuussa.)
Hur uttalas din systers namn? (Miten sisaresi nimi äännetään?)
Cigaretten tändes av patienten. (Potilas sytytti sikarin./ Sikari syttyi potilaan toimesta.)
Receptet var skriven av läkaren. (Resepti oli kirjoitettu lääkärin toimesta.)

S-passiivi muodostetaan lisäämällä -s aktiivisen taivutetun verbin perään. (joitakin poikkeuksia on olemassa)

infinitiv presenspreteritumsupinum
 
  
-s(ar) - as-s -s
-s(er) - s-s-s
-s(r) - s-s-s

Esimerkki:
infinitivpresenspreteritumsupinum
ses ses sågs setts
beställasbeställsbeställdesbeställts
öppnasöppnasöppnadesöppnats
läsasläseslästeslästs

    

Passiivimuoto - partisiipin perfekti

Partisiipin perfekti on verbin taivutusmuoto, mutta niitä käytetään usein adjektiiveina.

Adjektiivit intresserad (kiinnostunut), född (syntynyt), förälskad (rakastunut), välkommen (tervetullut) on muodostettu verbeistä att intressera (kiinnostaa), att föda (synnyttää), att förälska sig (rakastua) and att komma (tulla).

Voit myös muodostaa passiivilauseita apuverbeillä "vara" (olla) sekä "bli" (tulla joksikin) + pääverbin partisiipin perfekti.

Esimerkiksi:
Medicinen blir hämtad.
Sjukhuset ska renoveras.
Receptet är skriven av läkaren.