CV:ssä käytettäviä sanontoja

Yleisenä sääntönä pätee se, että ujous ei kannata. Ole rohkea ja ylpeä siitä, mitä olet ja mitä osaat tehdä.

Käytä suoria, ammattilaismaisia lauseita kuvaamaan persoonallisuuttasi, taitojasi, kokemustasi ja saavutuksiasi. Kysy itseltäsi: mikä on työskentelytapani? Mikä on ajattelutapani? Mitkä ovat päämääräni ja tavoitteeni? Mitä olen jo saavuttanut? Mihin tähtään?

Kutakin lausetta pohtiessasi kysy itseltäsi mitä haastattelija saattaisi kysyä: "...CV:ssäsi sanot, että olet...  -Voitko antaa käytännön esimerkin tästä työkokemuksesi kannalta? On tärkeää, että sinulla on mielessä hyvä vastaus, joka tukee kuvaustasi.

Käytä seuraavanlaisia sanoja: hyvä, erittäin, erinomainen, suuresti, hieno, vakaa, innokas, aktiivinen ja suvaitsevainen.

Pidempi lista hyödyllisistä sanonnoista löytyy lataukset-sivulta.