Enjoy language within the tourism industryKumppanit: Ruotsi (koordinaattori), Itävalta, Suomi, Iso-Britannia, Bulgaria, Kreikka
Leonardo da Vinci-rahoitettu projekti,  2011-2013

Projektin pääpiirteisenä tarkoituksena oli parantaa matkailualalla työskentelevien "vieraiden kielten opiskelun vastustuskykyä", jotta he kykenisivät "nauttimaan kielestä" lisäämällä kiinnostustaan ja vieraiden kielten oppimista, ja näin kuuluisivat elinikäisen oppimisen ryhmään. Tämän saavuttamiseksi asetetut tarkat tavoitteet olivat:

• Kehittää vieraiden kielten opetusmetodologiaa sekä konsepteja käyttämällä kohderyhmän yksilöllisiin kiinnostuksenkohteisiin perustuvia sisältöjä, kuten nähtävyyksiä, hyödyllisiä fraaseja, jne. osallistumisen sekä motivaation lisäämiseksi vieraiden kielten oppimiseen.
• Kehittää käsikirja sekä metodologinen työkalupaki, jotka sisältävät osioita seuraavien kohderyhmien erityistarpeisiin: matkailualan yrittäjät sekä matkailualan työntekijät.
• Sisällyttää näkökulmia diversiteettiin, etenkin oppijoiden kulttuuriseen ja sosiaaliseen taustaan sektorierojen ja muiden kulttuurierojen ylittämiseksi.
• Käyttää informaatio- ja telekommunikaatioteknologiaa kannustimena lisäopiskeluun, etenkin vieraiden kielten opetuksessa, sillä näiden välineiden käyttö on monille matkailualan yrittäjille helpompaa kiireisten aikataulujen vuoksi.
Jakaa projektisisältöä ja tuloksia eri näyttötapojen ja jakelukanavien ja -toiminnan kautta.
 
Vaikutusta vahvistaa suuresti alusta alkaen perustettujen strategisten työryhmien neuvonta ja arviointi, sekä strategisten verkostojen perustaminen, joita informoidaan projektin etenemisestä. Nämä ryhmät sisältävät työnantajia, työntekijöiden luottamusmiehiä sekä opetuksen tarjoajia. Kursseja testataan opettajien ja matkailualanyrittäjien toimesta projektin aikana, ja niihin on myös vapaa pääsy kaksi vuotta projektin jälkeen, ja ne voidaan myös siirtää muille opetuksentarjoajille ja työnantajille.