business_mail 

           
EU-tuella toteutettu Leonardo Da Vinci -projekti 2010-2012
Kumppanit: Suomi, Italia (koordinaattori), Saksa, Bulgaria

Liikekirjeenvaihtoprojektilla business_mail vastataan ulkomaalaisten liikekumppanien kanssa liikeasioita hoitavien pienyritysten markkinointi- ja myyntihenkilöstön tarpeisiin. Pienyritysten liikeyhteyksistä vastaavilla henkilöillä ei tavallisesti ole riittävän hyviä vieraan kielen käytännön taitoja tai kulttuurienvälisen viestinnän taitoja, joita tarvitaan liikeyhteyksien luomisessa ja ylläpitämisessä. Vain harvalla pienyrityksellä on mahdollisuus palkata erillistä ammattitaitoista tuonti- ja vientihenkilöstöä, ja usein näitä tehtäviä hoitavat henkilöt, jotka eivät ole saaneet tehtäviin kunnollista koulutusta. Kielikoulut tarjoavat enimmäkseen vieraiden kielten yleiskursseja. Yrityksille räätälöityjä kursseja on vähän, ne ovat kalliita eivätkä pienyritysten työntekijät tavallisesti voi osallistua niille, koska työpaikalla pidettäviä kursseja järjestetään yleensä suurille yrityksille. Pienyritysten tiukka työaikataulu estää työntekijöitä osallistumasta kielikouluissa järjestettäville kursseille, jotka edellyttävät säännöllistä läsnäoloa koko pitkän kurssin ajan.

Liikekirjeenvaihtoprojektissa business_mail vieraiden kielten opettajat, kulttuurienvälisten vuorovaikutustaitojen kouluttajat ja verkko-opetuksen asiantuntijat kehittävät keinoja vastata edellä kuvattuun tilanteeseen
– luomalla verkko-opetusalustan yrityksille suunnattujen vieraiden kielten kurssien suunnittelua ja jakelua varten
– laatimalla joukon verkkomoduuleja, joiden tarkoituksena on opettaa tunnistettuja viestintävaikeuksia vastaavia vieraiden kielten yritysviestintätaitoja
– toteuttamalla englannin liikekirjeenvaihdon pilottiverkkokurssin kaikkia kumppanuusmaita edustavalle pienyritysten työntekijöiden ryhmälle.

Projektin lopputuotteena syntyy pätevä englannin liikekirjeenvaihdon verkkokurssi, jolla käsitellään pienyritysten tuonti- ja vientitoiminnassa kohdattuja todellisia viestintävaikeuksia.

Verkkosivut business_mail