Kieltosanat

Kiellot ja kielteiset ilmaisut ovat erittäin tärkeitä ruotsin kielessä, mutta ne on myös erittäin helppo oppia. Lauseeseen vain lisätään sana "inte". Jos sanajärjestys on suora (substantiivi/pronomini + verbi), "inte" lisätään taipuvan verbin jälkeen. Liittoaikamuodoissa "inte" tulee apuverbin ja pääverbin väliin. 
 
Esimerkkejä: 
Jag studerar svenska. (Opiskelen ruotsia)
Jag studerar inte svenska. ( En opiskele ruotsia)
Jag har inte studerat svenska. (En ole opiskellut ruotsia)
 
Jos sanajärjestys on käänteinen, (verbi + substantiivi/pronomini), esimerkiksi kysymyslauseessa, "inte" tulee substantiivin jälkeen.
 
Gör han det? (Tekeeko hän sitä?)
Gör han inte det? (Eikö hän tee sitä?)
Har han inte gjort det? (Eikö hän ole tehnyt sitä?)

Harjoittele kieltoja täällä. Valitse kuvaharjoitukset taso 1, adverbit, nekande satser. Katso kuvia ja valitse oikea kieltolause.