Sankta Lucia

Прослушайте  традиционную версию песни 

Sankta Lucia, ljusklara hägring,

sprid i vår vinternatt glans av din fägring.

//Drömmar med vingesus under oss sia,

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.//


Kom i din vita skrud, huld med din maning.

Skänk oss, du julens brud, julfröjders aning.

//Drömmar med vingesus, under oss sia,

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.//


Trollsejd och mörkermakt ljust du betvingar,

signade lågors vakt skydd åt oss bringar.

//Drömmar med vingesus, under oss sia,

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.//


Stjärnor som leda oss, vägen att finna,

bli dina klara bloss, fagra prästinna.

//Drömmar med vingesus, under oss sia,

tänd dina vita ljus, Sankta Lucia.//